Hướng dẫn thanh toán

Bước 1: Xác nhận đơn hàng.

Bước 2: Số tài khoản thụ hưởng của GreenTech compact:

* Tài khoản 1:

 - Tên TK: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ NHẬP KHẨU GREENTECH

 - Số TK : 1913.1219.064.888 tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (TechcomBank) PGD Linh Đàm - CN Hà Thành, Hà Nội.

* Tài khoản 2:

  - Tên TK: Nguyễn Linh Tâm

  - Số TK : 1912.857.822.1015 tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (TechcomBank) PGD Linh Đàm - CN Hà Thành, Hà Nội.

* Tài khoản 3: 

  - Tên TK: Nguyễn Mạnh Linh

  - Số TK: 1482.205.156.141 tại Ngân hàng AgriBank - CN Hùng Vương, Hà Nội.


Bước 3: Quý khách hàng vui lòng điền nội dung thanh toán + Mã đơn hàng ( Ví dụ: Tạm ứng mua vật tư vách Compact, đơn hàng số: ABC....)

Nếu Quý khách hàng cần tư vấn hay thắc mắc gì trong quá trình thanh toán chuyển khoản có thể liên hệ trực tiếp với GreenTech Compact - Hotline: 09727.88833

Cảm ơn Quý khách hàng!